HTML
Egyéni keresés
HTML
www.vatera.hu
HTML

TELL ME MORE Language Software

HTML
Címkefelhő
Feedek
Megosztás
HTML

Magyarország nyitólapja

„A Wall Is A Screen“

2010 szeptember 18, szombat

Járnak ma még az emberek moziba?Ha igen, milyen mozit választunk? A következő cikk az "Open-Air" mozik népszerűségének növekedéséről is szól, valamint egyéb érdekességekről is olvashatsz benne. Kukkants bele! 

 

Goethe-Zertifikat B2

2010 augusztus 20, péntek

Goethe-Zertifikat B2

A „Goethe-Zertifikat B2” a Goethe Intézet által kidolgozott nemzetközi nyelvvizsga, mely a Közös európai Referenciakeret szerinti középszintű nyelvtudást méri. A vizsga egynyelvű. Komplex típusú nyelvvizsga, azaz csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga nem tehető. Az írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány nem készül. A 137/2008-as, 2008. június 15-től érvényben lévő kormányrendelet értelmében részeredmény nem vihető tovább, tehát nincs lehetőség vizsgarész ismétlésére.

A „Goethe-Zertifikat B2” letételéhez átlagosan mintegy 600-700 óra nyelvtanulásra van szükség. A vizsgázónak a vizsga során bizonyítania kell, hogy képes a nyelvet az élet különböző területein szükségletei kielégítésére használni. Képes telefonon vagy rádióban elhangzó, konkrét vagy absztrakt témákkal kapcsolatos szövegekből kiszűrni a számára releváns információkat. Képes megérteni különböző típusú és hosszúságú olvasott szövegeket. Képes arra, hogy világosan kifejezze magát a személyét érintő ill. az érdeklődési körébe tartozó kérdésekben, valamint hogy számára ismerős helyzetekben aktívan részt vegyen beszélgetésekben, kifejtse véleményét, javaslatokat tegyen, érveljen. Képes komplex tartalmakat logikusan írásba foglalni.

A vizsga szintje: 60-100% = B2 = középfok

A nemzetközi Goethe-Zertifikat B2 megszerzéséhez az írásbeli vizsgán a 60 % ponthatárnak megfelelően legalább 45 pontot, a szóbeli vizsgán legalább 15 pontot kell elérni.
Ezen felül az egyes készségek mérésénél készségenként 40 %-ot, tehát minimum 10 pontot kell elérni az államilag elismert középfokú bizonyítvány megszerzéséhez.

 Részletek: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm

 

A VIZSGAKÖZPONT JELLEMZŐI

a vizsgaközpontról

A Goethe Intézet világszerte 100 intézetben, Németországban 14 helyen kínál nyelvtanfolyamokat. Az oktatásra, a felszereltségre és az egyéb szolgáltatásokra az összes Goethe Intézetben egységesen érvényes minőségi előírások vonatkoznak. Az egyes intézetek különböző szintű és különböző célcsoportoknak szóló, központilag kifejlesztett nyelvvizsgákat bonyolítanak le. A budapesti Goethe Intézet diákjai térítésmentesen használhatják a könyv- és médiatárat, valamint ingyenesen részt vehetnek a kulturális rendezvényeken.

általános jellemzők

A Goethe Intézet akkreditált nyelvvizsgái az általános német nyelvtudást mérik, egynyelvűek és C típusúak, ami azt jelenti, hogy csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga nem tehető.

Aktuális információk a vizsgákról

A Goethe-Intézet 2007 óta két új vizsgát kínál a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és a C1 szinten. Mind a Goethe-Zertifikat B2, mind a Goethe-Zetifikat C1 vizsgát már akkreditálták Magyarországon a középfok, illetve a felsőfok megfelelőjeként. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázó a Goethe-Intézet nemzetközi bizonyítványa mellé államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kap és nem kell különbözeti vizsgát tennie.

részletes vizsgaleírás

ZD (alapfok)
A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy megbízható német köznyelvi alaptudással rendelkezik, melynek segítségével valamennyi fontos hétköznapi szituációban feltalálja magát. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie köznapi élethelyzeteket feldolgozó szövegeket megértésére, a beszélgetésekbe való bekapcsolódásra és önálló vélemény formálására. Képesnek kell lennie egyszerű tényállások szóban és írásban történő megfogalmazására és köznapi szövegek megértésére.

B2 (középfok)
A „Goethe-Zertifikat B2” egy új, a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjéhez illesztett nyelvvizsga, amely 2007 őszétől került világszerte bevezetésre. A „Goethe-Zertifikat B2” nyelvvizsga Magyarországon középfokként akkreditált.
A „Goethe-Zertifikat B2” bizonyítvány azt igazolja, hogy tulajdonosa alapos ismeretekkel rendelkezik a német köznyelv területén. Ezen ismeretek birtokában képes arra, hogy különböző témakörök kapcsán szóban és írásban nyelvileg igényesen kifejezze magát és nehezebb szövegeket is megértsen.

C1 (felsőfok)
A „Goethe-Zertifikat C1” egy új, a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjéhez illesztett nyelvvizsga, amely 2007 őszétől került világszerte bevezetésre. A „Goethe-Zertifikat C1” nyelvvizsga Magyarországon felsőfokként akkreditált.

A „Goethe-Zertifikat C1 bizonyítvány azt igazolja, hogy tulajdonosa képes megérteni különböző fajtájú, igényes és terjedelmes szövegeket, valamint képes megragadni a bennük rejlő mélyebb tartalmakat. Képes arra, hogy a nyelvet hétköznapi élethelyzetekben, munkahelyi környezetben vagy tanulmányai során hatékonyan és rugalmasan használja. Képes a mondanivalóját komplexebb témák kapcsán is világosan, jól megszerkesztve, a megfelelő mélységben kifejteni és gondolatait logikusan összefűzni.

A „Goethe-Zertifikat C1” vizsgát világszerte sokan ismerik és a munkáltatók a megalapozott német nyelvtudás biztosítékának tekintik. A bizonyítvány megszerzése számos német főiskolán és egyetemen felmentést ad a nyelvi felvételi vizsga alól.

SPECIÁLIS ELJÁRÁST IGÉNYLŐ HELYZETEK

fogyatékkal élők, krónikus betegek vizsgái

A fogyatékkal élők illetve krónikus betegségekben szenvedők külön elbírálásban részesülnek a vizsgán. Szükség esetén bizonyos vizsgarészek alól felmentést kapnak, amit a német nyelvű vizsgabizonyítványon külön megjegyzésben közöl az Intézet.
A dyslexiás vizsgázókra orvosi igazolás bemutatása alapján külön eljárás vonatkozik.

a vizsgabizonyítvánnyal kapcsolatos problémák

Amennyiben a bizonyítványban helytelenül szerepelnek bizonyos személyi adatok, a bizonyítvány kicserélése soron kívül történik.
Ha elvész a bizonyítvány, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) saját nyilvántartása alapján igazolást készít.

 

Öt dolog, amit még nem tudtál Robert Pattinsonról

2010 július 30, péntek

Sok mindent tudunk már róla,de EZT -talán-még nem:)

Mi lett a "Jóbarátok"-ból?

2010 július 30, péntek

Ismered a 'Jóbarátok'-at? Ki a kedvenced?

Nézd meg, hogy fest most!

A legmenőbb dolog a világon

2010 július 29, csütörtök

Gondoltad volna? Ezek a legmenőbb dolgok ma:ITT találod a listát

 

ÖSD

2010 július 28, szerda

 

Jelentkezés a vizsgára

A 182/2009. (IX. 10.) Korm. Rendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
Jelentkezési időszak: a vizsga előtti 6. héttől lehet jelentkezni; a jelentkezés utolsó napja a vizsgát megelőző 14. nap.
Az egyes vizsgaidőszakhoz tartozó jelentkezési időszakok pontos dátumait megtekintheti az Osztrák Intézet honlapján.
A vizsgákra jelentkezni személyesen a tanfolyami irodában, vagy e-mailben lehet. A vizsgadíjat a tanfolyami irodában – a jelentkezéskor – készpénzben, vagy a személyesen, vagy postai úton kézhez vett átutalásos számla alapján banki átutalással lehet befizetni. A vizsgán csak olyan vizsgázó vehet részt, akinek a vizsgadíja befolyt az Osztrák Intézet számlájára.

 

Fogyatékkal élők vizsgái

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egyidőben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)
Az Osztrák Intézet az alábbi segítséget tudja garantálni:
Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák
Dyslexiás vizsgázók esetén: a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet – korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani.
Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

Jelentkezés és a vizsgadíj befizetése

i. Személyes jelentkezés: Jelentkezéskor a vizsgázó adatai bekerülnek a számítógépes adatbázisba és a vizsgázó megkapja a vizsga pontos időpontjait. Vizsgára nem kötelező személyesen jelentkezni, de a befizető személynek tudnia kell a vizsgázó adatait; a felvett adatok helyességét aláírásával igazolja. A vizsgázó a vizsgadíjat készpénzben, a jelentkezéssel egyidőben egyenlíti ki, a befizetett vizsgadíjról számlát kap.

ii. Jelentkezés emailben: Amennyiben egy vizsgázó nem tud a vizsgára személyesen jelentkezni, A jelentkezési lap beküldése vagy leadása után a vizsgázó emailben vagy postai úton átutalásos számlát kap, mely alapján a vizsgadíjat el tudja utalni.

A vizsgázó legkorábban hat héttel, legkésőbb 10 munkanappal a vizsgaidőpont előtt kapja meg pontos vizsgabeosztását nyomtatott formában.

A vizsga lebonyolítása

  • Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják.
Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni.

  • Szóbeli vizsga


A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni.
Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, vizsgaközpont, miután meghallgatta vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni.
A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket az Osztrák Intézet közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat legkésőbb 10 nappal a szóbeli vizsga után az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni. Hogy a vizsga sikeres volt-e, a honlapont található táblázat segítségével állapíthatja meg.

A vizsgadolgozatok megtekintése

A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetőik meg a tanfolyami irodában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot.
A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 30 perc áll rendelkezésre.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó a vizsgadolgozat megtekintése és az értékelési rendszer ismertetése után sem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számszaki hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől számítva (a vizsga első napjától számítva legkésőbb 30. nap) 10 munkanapon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 10 munkanapon belül döntést hoz.
Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.

A bizonyítvány átvétele

A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról 60 napon belül mindkét bizonyítványt (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a vizsgázók részére átadja. A vizsgázók a bizonyítványt a tanfolyami irodában, nyitvatartási időben személyesen veheti át. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával – teheti meg.

Részvizsgák

A 182/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében sikertelen vizsga esetén az egész vizsgát meg kell ismételni, részeredmény (írásbeli/szóbeli) nem vihető tovább. Az egy éven belül megismételt vizsgák esetében  - amennyiben az egyik részvizsga sikeres volt – kedvezményes vizsgadíjat számítunk fel.
Amennyiben egy vizsgázónak csak ÖSD bizonyítványra van szüksége, a vizsga sikertelen írásbeli vagy szóbeli részét egy éven belül megismételheti, és a két sikeres részvizsga alapján ÖSD bizonyítványt kaphat, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt azonban nem.

 

Csak erős idegzetűeknek!!

2010 július 27, kedd

Így vált a Loveparade rémálommá...

 

 

A szerelem mindent legyőz-a bíróságon is

2010 július 24, szombat

 

Brad Pitt és Angelina Jolie ellenállhatatlanok-a bíróság sem tudott nekik ellenállni.

Miért is?

 

Egy újabb Stonehenge?!

2010 július 22, csütörtök

Archeológusok újabb monumentális építményt találtak alig 900 méterre a Stonehenge-től.

Bővebben erről ITT olvashatsz.

A világ legboldogabb országai

2010 július 22, csütörtök

 

Mit is jelent az a szó,hogy "boldogság"? Hogyan mérhető a boldogság? A Gallup Intézet megpróbálta egy felmérés segítségével kideríteni, hol élnek a legboldogabb emberek...

Bővebben ITT